Районен съд Ловеч

Новини


Актуална информация

График на текущи заседания

Разберете къде и кога се състои дадено дело.

График на заседания

Влезли в законна сила дела

Тук ще намерите архив от всички издадени съдебни актове от Районен Съд Ловеч

Съдебни актове

Обяви от Държавен Съдия Изпълнител

Последни обявления за търгове

Обяви

Информация за граждани

Коя служба ми е необходима? Свидетел сте по дело? Нужна ви е помощ?

Помощ

Къде да ни намерите

Адрес:
град Ловеч, п.к. 5500,
улица "Търговска" №41
lrs@abv.bg
www.rs-lovech.bg


Телефони


Централна Кооперативна Банка гр. Ловеч
Държавни такси и глоби:
IBAN BG17 CECB 9790 31E2 8250 00
BIC код CECBBGSF

Депозити за вещи лица, свидетели, парични гаранции,
вноски и държавни такси по изпълнителни дела:
IBAN BG24 CECB 9790 33E2 8250 00
BIC код CECBBGSF

Такси събирани от съда