Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

                       град Ловеч,13.01.2012 година

                  

   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

ЛОВЕШКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, втори наказателен състав в публично заседание на  шестнадесети декември двехиляди и единадесета година в състав :

       

               ПРЕДСЕДАТЕЛ : МАРИЯ ШОЛЕКОВА

 

при секретаря : В.К.           

и  прокурора

като разгледа докладваното от съдията НАХД № 864 по описа на ЛРС за 2011 година и за да се произнесе, съобрази :

      

       Производство по налагане на административно наказание по чл. 78а от НК      

       С постановление от 14.06.2011 год.по дознание № 123/2011 год. на РУП-Ловеч Анета Пачкова – прокурор при Районна прокуратура-Ловеч е направил предложение на основание чл.242 от НПК до Ловешки районен съд да се произнесе с решение по реда на чл.375 от НПК,с което да бъде  освободен от наказателна отговорност по чл.78а от НК С.Ю.А. за престъпление по чл.131,ал.1,т.12,пр.3,във връзка с чл.130,ал.1 от НК.

       По внесеното постановление е образувано НАХД № 864/2011 год. на Ловешки районен съд.С разпореждане от 17.06.2011 год. е насрочено делото при условията на чл.376 и сл. от НПК.

       В съдебно заседание деецът А.,редовно призован се явява лично и с адв.В.М.,като се признава за виновен и излага,че няма възражения по постановлението.Защитникът му излага,че не оспорва фактическата обстановка ,описана в постановлението и че действително подзащитният му вечерта на 29 срещу 30.12.2010 год.е ударил И.Ф. и му е причинил лека телесна повреда по смисъла на чл.130,ал.1 от НК.Единствено се противопоставя на квалифициращият елемент на деянието-хулигански подбуди и счита,че такъв не е налице,не само защото обвиняемият и пострадалият са във влошени отношения,но и защото липсва грубо и явно неуважение към обществото,липсва умисъл на подзащитният му за явно неуважение към останалите граждани.Поради изложеното моли съда да наложи справедливо наказание на подзащитния му,който е младо момче и е спортист.

       Районна прокуратура-Ловеч,редовно призована не изпраща представител.

      С постановлението на Районна прокуратура-Луковит е приета за установена следната фактическа обстановка:

     Досъдебно производство Дознание №123/2011г. по описа на РУП-Ловеч е било образувано с постановление на РП-Ловеч от 17.02.2011г. срещу С.Ю.А. ЕГН-********** ***, за това, че на 30.12.2010г. около 04.00 часа в гр.Ловеч, в дискотека “Илит”, причинил лека телесна повреда на И.С.Ф. ***, ЕГН:********** – разкъсно контузна рана в областта на главата, в резултат на нанесен му удар  със счупена стъклена чаша, извън случаите по чл.128 и чл.129, от НК, като деянието е извършено по хулигански подбуди-престъпление по чл.131, ал.1, т.12, предложение 3 във вр. с чл.130, ал.1 от НК.

         В хода на проведеното разследване била установена, следната фактическа обстановка:

         Пострадалия св.И.С.Ф. и обвиняемият С.Ю.А. се познавали и били в добри отношения от времето, когато тренирали заедно футбол в отбора в  юношеската школа на “Литекс”. Преди време  обв.А. ходел с едно момиче, след което тя станала приятелка на св.Ф., като от тогава отношенията между двамата не били толкова близки.

         На 29.12.2010г. св.И.С.Ф. около 23.30 часа излязъл от къщи и отишъл на дискотека. По пътя се събрал със свои приятели, с които отишли в дискотека “Илит” в центъра на гр.Ловеч,  свидетелите – С.С.К., Г.С.Г., Е.А.Е., Д.А.Б. и други.Преди дискотеката св.Ф. не бил употребявал алкохол. Компанията на св.Ф., около 10 човека, седнала на едно сепаре точно срещу диско-водещият, като си поръчали общо една бутилка с уиски, като всеки, без свидетелят Д.Б. употребил по 1-2 уискита до края. Малко след тях в дискотеката дошъл и обв.Стахил А., със своите приятели  Ю.О.Д., Р.К.Б., С.С.П., които седнали на една “гъбка” в близост до дансинга.Около 03.30-04.00 часа св.И.Ф. и свидетеля Д.Б. решили да си тръгват, тъй като живеели на близко да се водят.Станали от сепарето, казали “довиждане” на останалите и тръгнали, като пострадалия Ф. вървял напред, на около 1,5-2 метра от св.Бакъджиев. Без всякаква видима причина, когато св.Ф. минавал покрай другата компания, обв.С.А. взел една чаша с напитка и залял, “лиснал” св.Ф..Св.Ф. спрял на място, като обв.А. замахнал със същата чаша и ударил Ф. отзад по главата. От удара и болката св.Ф. приклекнал, като св.Б. му казал, че му тече кръв. Ударът нанесен от обв.А. бил видян освен от св.Б., така и от свидетелите С.К., Г.Г. и Е.Е., които след това излезли заедно с пострадалия и му помогнали да се измие в тоалетната на горния етаж /в кафето/,като обв.А. избягал. Докато помагали на И.Ф. да се измие, св.Е. извикал от дискотеката свидетелката С.И.Л., която като се качила видяла пострадалия И., гол до кръста със сцепена глава, имал много кръв, цялата му тениска била в кръв, а на главата си имал салфетки,с които попивал кръвта.След това св.Л. закарала пострадалия до спешна помощ където обработили раната му и след 10-15 минути го пуснали да се прибира в къщи.

         В хода на разследването са били разпитани в качеството на свидетели лицата от компанията на обв.А. – Ю.Д., Р.Б. и С.П., които отричат да са ставали свидетели и очевидци на инцидент станал между Ф. и обв.А. на 30.12.2010 около 03.30 – 04.00 часа. Същите са посочили, че не знаят да има вражда между двамата.

 От показанията на разпитаните свидетели, в това число от компанията  на обв.А., не се установява, по някакъв начин пострадалия И.Ф. да е  провокирал или предизвикал, със думи или действия обв. А., че последния да му нанесе удар с чашата.В случая, дори да се приеме, че имат някакви междуличностни отношения, то конкретното деяние, в настоящият случай е извършено от обв.А. по хулигански подбуди, тъй като въпросната вечер никой от компанията или самият св.Ф. не провокирал по някакъв начин обв.А., не е имало размяна на реплики или обидни думи, а напротив едва когато св.Ф. и приятелят му св.Д.Б. са си тръгвали, без причина обвиняемият първо е залял с напитка, и после е ударил с чашата Ф., на което са станали очевидци присъстващите в дискотеката голям брой лица. Деянието е извършено на публично място.

Още същия ден 30.12.2010г.  пострадалия Ф. отишъл на преглед при съдебен лекар и му било издадено медицинско свидетелство, като при прегледа било установено,че му е причинена разкъсно контузна рана на главата, която му е причинила временно и неопасно разстройство на здравето.

В хода на разследването е била назначена съдебно медицинска експертиза за установяване на вида и характера на уврежданията получени от пострадалия Ф..Видно от заключението на вещото лице на св.И.Ф. е било причинено: разкъсно контузна рана на в тилната част главата, без данни за счупване на подлежащите черепни кости, която му е  причинила временно и неопасно разстройство на здравето. Не са били установени данни  за разстройство на здравето временно опасно за живота или постоянно  разстройство на здравето неопасно за живота, като не се очаквали трайни последици от повредата. Вещото лице е посочило в заключението си, че увреждането  се дължи на действието на предмет с остър резлив ръб и може да бъде причинено от удар със стъкло, както са посочили свидетелите и пострадалия Ф..В случая на св.Ф. е била причинена лека телесна повреда по смисъла на чл.130, ал.1 от НК.

         При така описаната фактическа обстановка прокурорът е приел,че обвиняемият С.А. е осъществил от обективна и субективна страна  признаците от състава на престъплението по чл.131, ал.1, т.12, предл.3 във връзка с чл.130, ал.1 от НК, като на 30.12.2010г. около 04.00 часа в гр.Ловеч, в дискотека “Илит”, причинил лека телесна повреда на И.С.Ф. ***, ЕГН-**********, изразяваща се в разкъсно контузна рана в тилната част на главата, без данни за счупване на подлежащите  черепни кости, която му е причинила временно и неопасно разстройство на здравето, в резултат на нанесен му удар със счупена стъклена чаша, извън случаите по чл.128 и чл.129 от НК, като деянието е извършено по хулигански подбуди.

         Настоящата инстанция приема,че фактическата обстановка,приета в постановлението отговаря на действителното положение и че деецът С.Ю.А. е осъществил от обективна и субективна страна признаците от състава на престъплението по чл.131,ал.1,т.12,пр.3,във връзка с чл.130,ал.1 от НК,като на 30.12.2010г. около 04.00 часа в гр.Ловеч, в дискотека “Илит”, причинил лека телесна повреда на И.С.Ф. ***, ЕГН-**********, изразяваща се в разкъсно контузна рана в тилната част на главата, без данни за счупване на подлежащите  черепни кости, която му е причинила временно и неопасно разстройство на здравето, в резултат на нанесен му удар със счупена стъклена чаша, извън случаите по чл.128 и чл.129 от НК, като деянието е извършено по хулигански подбуди.

Безспорно установено по делото е,че на 29.12.2010 год. след 23,30 часа пострадалият Ф. със свои приятели-св.К.,Г.,Е.,Б. и др. и отишъл в дискотека “Илит”,където малко след тях е дошъл обвиняемият А. със свои приятели-св.Д.,Б. и П.,както и че когато св.Ф. и Б. решили да си тръгнат и минали покрай компанията на обвиняемия,последният взел чаша с напитка и я “лиснал” в лицето на св.Ф.,а непосредствено след това обв.А. замахнал със същата чаша и ударил Ф. отзад по главата.По този начин обв.А. е причинил на пострадалия лека телесна повреда по смисъла на чл.130,ал.1 от НК.Настоящата инстанция счита,че събраните в хода на досъдебното производство доказателства по безспорен начин се установява,че обвиняемият е автор на престъплението по чл. 131,ал.1,т.12,пр.3,във връзка с чл. 130, ал. 1 от НК и не приема възражението на адв.М. за липсата на хулигански подбуди при извършване на деянието.Непосредствен обект на тези престъпления - престъпления против здравето - са обществените отношения, осигуряващи неприкосновеността на човешкото здраве и физическата цялост на личността.От обективна страна подсъдимият е осъществил изпълнителното деяние чрез действие – нанасяне на удар в областта на главата на пострадалия.В тази насока са показанията на пострадалия,св.К.,Г.,Е. и Б..Вследствие на удара видно от заключението по съдебно-медицинската експертиза на пострадалия е било причинено разкъсно-контузна рана на в тилната част главата,без данни за счупване на подлежащите черепни кости, която му е  причинила временно и неопасно разстройство на здравето. Не са били установени данни  за разстройство на здравето временно опасно за живота или постоянно  разстройство на здравето неопасно за живота, като не се очаквали трайни последици от повредата.Вещото лице е посочило в заключението си, че увреждането  се дължи на действието на предмет с остър резлив ръб и може да бъде причинено от удар със стъкло, както са посочили свидетелите и пострадалия Ф..Деянието, извършено от обвиняемия А. е квалифицирано по чл. 131, ал. 1,т.12,пр.3 във връзка с чл. 130, ал. 1 от НК,с оглед на това,че е извършено по хулигански подбуди.Доказателства в тази връзка са показанията на пострадалия,както и на останалите свидетели от компанията му,от които е видно,че не е имало повод за инцидента.От свидетелските показания се установява,че пострадалият не е предизвикал по никакъв начин,нито чрез думи,нито чрез действие обвиняемия,нито пък е отвърнал на нанесения му удар.По делото е безспорно установено,че обвиняемият е нанесъл един удар с чаша на пострадалия на публично място в присъствието и на много други хора,като неговите действия представляват непристойно поведение,невъзпитаност и незачитане на установените норми в обществото и правата и интересите на гражданите.Действително по делото са събрани доказателства,водещи до извода,че обвиняемият до известна степен може да е имал личен мотив в поведението си,с оглед обстоятелството,че с пострадалия са “бивши приятели” и са се скарали заради момиче,според показанията на св.Е. и Б.,но следва да се има предвид,че оскърбленията,побоищата,телесните повреди или други действия,извършени по лични мотиви не изключват хулиганските подбуди,когато са извършени публично,в присъствието на много хора,грубо нарушават обществения ред и изразяват едновременно с това и умисъл на дееца за явно неуважение към другите граждани и обществото,какъвто е и конкретния случай./Р 432-72-Іс./Съдът не кредитира показанията на св.Д.,Б. и П.,в частта им,че между обв.А. и пострадалия Ф. не е имало никакъв инцидент,тъй като същите противоречат на останалите събрани по делото писмени и гласни доказателства.

 От субективна страна подсъдимият е действал виновно, при пряк умисъл - съзнавал е обществено опасния характер на деянието, предвиждал е неговите обществено опасни последици и е искал тяхното настъпване. Този извод на съда се подкрепя от всички събрани по делото доказателства.

С постановлението Районна прокуратура-Ловеч правилно е приела,че деецът не е осъждан за престъпление от общ характер,не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ,раздел ІV от НК,че се касае за престъпление,за което се предвижда наказание лишаване от свобода до три година и от което няма причинени имуществени вреди,поради което са налице условията на чл.78а от НК и деецът следва да бъде освободен от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

        Съдът като взе предвид фактическите обстоятелства по постановлението на Районна прокуратура-Ловеч,обстоятелствата, при които е извършено престъплението,данните за личността на извършителя,чисто съдебно минало и,че за престъплението е предвидено наказание-до три години лишаване от свобода и че няма причинени от деянието имуществени вреди,подлежащи на възстановяване, прие,че са налице условията на чл.78а от НК по отношение на А..

Извършителят на престъплението към момента на извършване на деянието е бил с постоянно местоживеене,не е осъждан за престъпление от общ характер,не е освобождаван от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по реда на чл.78а,поради което следва да се приеме,че едно административно наказание спрямо него ще действа предупредително и възпиращо и ще се постигнат целите на наказанието по чл.36 от НК.

      Съдът,като отчете изложените обстоятелства намира,че  С.Ю.А. следва да бъде признат за виновен в извършване на престъплението по чл.131,ал.1,т.12,пр.3,във връзка с чл.130,ал.1 от НК,за което му е повдигнато обвинение и следва да бъде освободен от наказателна отговорност и да му се наложи административно наказание-глоба в размер на 1000,00 лева,в минималния предвиден размер по чл.78а ал.1 от НК,като съобрази данните за личността на дееца и, че ще се постигнат целите на наказанието.

         При този изход на процеса деецът А. следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОД на МВР-Ловеч сумата от 40,00 лева разноски по делото.

         На основание чл.24,ал.1,т.8 от НПК наказателното производство по дознание №123/2011 год.по описа на РУП-Ловеч следва да бъде прекратено.   

Водим от гореизложеното и на основание чл. 378,ал.4,т.1 от НПК,във връзка с чл.78а от НК съдът

 

                                     

                                   Р    Е    Ш    И :

 

ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН С.Ю.А. ***, ЕГН:**********,в това,че на 30.12.2010г. около 04.00 часа в гр.Ловеч,в дискотека “Илит”, причинил лека телесна повреда на И.С.Ф. ***, ЕГН-**********, изразяваща се в разкъсно контузна рана в тилната част на главата, без данни за счупване на подлежащите  черепни кости, която му е причинила временно и неопасно разстройство на здравето, в резултат на нанесен му удар със счупена стъклена чаша, извън случаите по чл.128 и чл.129 от НК, като деянието е извършено по хулигански подбуди,поради което и на основание чл.78а,във връзка с чл.131,ал.1,т.12,пр.3,във връзка с чл.130,ал.1 от НК ГО ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ.

НАЛАГА НА С.Ю.А. ,с горния адрес,АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАНИЕ-ГЛОБА в размер на 1000,00/хиляда/лева,която да заплати в полза на държавата,по сметка бюджета на съдебната власт.

ОСЪЖДА С.Ю.А.,с горния адрес да заплати по сметка на ОД на МВР-Ловеч сумата от 40,00/четиридесет/ лева разноски по делото.

ПРЕКРАТЯВА НАКАЗАТЕЛНОТО ПРОИЗВОДСТВО по дознание № 123/2011 год.по описа на РУП-Ловеч.

       Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура-Ловеч.

Решението може да се обжалва и протестира в 15 дневен срок от съобщението пред Ловешки окръжен съд.

 

                               

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ :