Районен съд Ловеч

Съдебен район


Община Ловеч

гр.Ловеч
с.Абланица с.Александрово с.Баховица, с.Брестово с.Българене с.Владиня, с.Горан с.Горно Павликени с.Гостиня, с.Деветаки с.Дойренци с.Дренов, с.Дъбрава с.Изворче с.Йоглав, с.Казачево с.Къкрина с.Лешница, с.Лисец с.Малиново с.Прелом, с.Пресяка с.Радювене с.Скобелево, с.Славяни с.Слатина с.Сливек, с.Смочан с.Соколово с.Стефаново, с.Тепава с.Умаревци с.Хлевене с.Чавдарци

Община Летница

гр.Летница
с.Горско Сливово с.Крушуна с.Кърпачево


Община Угърчин

с.Василковска махала с.Голец с.Драгана, с.Каленикс.Катунец с.Кирчево с.Лесидрен, с.Микре с.Орляне с.Славщица, с.Сопот с.Киркова махала

Структура на районния съд


Председател

Мария Шолекова

Зам. Председател

Георги Христов

Съдии

Галя Маринова
Йорданка Вутова
Иванета Митова
Наталия Райкова-Атанасова
Ирена Рабаджиева
Ивелина Йорданова
Цветомира Велчева


Съдия изпълнител

Светла Атанасова
Елеонора Нукова-Папуркова
Деян Петров


Венета Василева-Минковска – Съдия по вписвания

Катя Добрева – Съдия по вписвания

Вътрешни правила


ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОСТАНОВЕНИТЕ СЪДЕБНИ АКТОВЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РАЙОНЕН СЪД – гр.ЛОВЕЧ В СЪОТВЕТСТВИЕ С РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ.64 ОТ ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

СЛУЧАЙНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ПРЕЗ ПЕРИОДА НА СЪДЕБНАТА ВАКАНЦИЯ

ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА ЧРЕЗ ЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА СИСТЕМА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЛАТА/ ЦСРД /

Заповед №68 от 23.07.2018

Използване на специализирано помещение Синя стая

Искане за използване на специализирано помещение Синя стая

Кариери


КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЧЕТОВОДИТЕЛ”

Документи

Обява


Допуснати кандидати

Недопуснати кандидати


Окончателно допуснати кандидати


КласиранеКонтактиАдрес:
град Ловеч, п.к. 5500,
улица "Търговска" №41
lrs@abv.bg
dsi_lovech@abv.bg
www.rs-lovech.bg


Телефони:
Гражданско деловодство: +359 68 68 55 19
Наказателно деловодство: +359 68 68 55 18
Канцелария/Архив: +359 68 68 55 15
Канцелария съдебно изпълнение: +359 68 68 55 36, +359 68 68 55 31
Бюро съдимост: +359 68 68 55 27
Факс: +359 68 68 55 35

Централна Кооперативна Банка гр. Ловеч
Държавни такси и глоби:
IBAN BG17 CECB 9790 31E2 8250 00
BIC код CECBBGSF

Депозити за вещи лица, свидетели, парични гаранции
и вноски по изпълнителни дела:
IBAN BG24 CECB 9790 33E2 8250 00
BIC код CECBBGSF

Такси събирани от съда