Упътване за търсенето на публикуван съдебен акт
1. От началната страница на Районен съд Ловеч се избира "Съдебни актове".
(снимка)
2. Търсената справка се избира според етапа, в който се намира търсеното от нас дело - свършено или влязло в сила, година и месец на постановяване на съдебния акт.
(Например Влезли в законна сила дела от Декември, 2014 снимка)
3. При избиране на месец, се връща справка за съдебни актове от определен период.
4. Когато намерим търсеният от нас ред, избираме синия текст в поле Резултат, за да получим обезличен съдебен акт.
(Например Влезли в законна сила дела от Декември, 2014 снимка)
Ако няма син текст то търсеното, от вас дело не подлежи на публикуване.
/Ако не е намерен съответия акт, върнете се на втора стъпка./
rs1 rs2 rs3