Централна Кооперативна Банка гр. Ловеч


Държавни такси и глоби:

ТАРИФА №1 към Закона за държавните такси, за таксите, събирани от съдилищата

/IBAN/ BG17 CECB 9790 31E2 8250 00

BIC код CECBBGSF


Депозити за вещи лица, свидетели, парични гаранции и вноски по изпълнителни дела ( включително държавни такси за образуване на изпълнителни дела) :

/IBAN/ BG24 CECB 9790 33E2 8250 00

BIC код CECBBGSF

rs1 rs2 rs3