Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20124310400081

Обявено от ДЕЯН ПЕТРОВ
Номер на дело: ИД № 20124310400081
Период на обявата: от 03.09.2018 год. до 03.10.2018 год.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 433/2017

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: № 433/2017
Период на обявата: 08.09.2018 год. до 17 часа на 08.10.2018 г.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 345/2013

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: № 345/2013
Период на обявата: от 30.07.2018г. до 30.08.2018г.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 1/2012

Обявено от Светла Атанасова- Цанова
Номер на дело: № 1/2012
Период на обявата: от 23.07.2018г. до 23.08.2018г. 17,00ч.

Цялата обява