Районен съд Ловеч

Обяви от Държавен съдия изпълнител


ИД № 20134310400298

Обявено от ДЕЯН ПЕТРОВ
Номер на дело: ИД № 20134310400298
Период на обявата: от 03.05.2019 год. до 03.06.2019 год.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 433/2017

Обявено от Светла Атанасова
Номер на дело: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 433/2017
Период на обявата: от 15.06.2019г. до 15.07.2019г. 17,00ч.

Цялата обява
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН ИД № 20124310400081

Обявено от ДЕЯН ПЕТРОВ
Номер на дело: ИД № 20124310400081
Период на обявата: от 03.05.2018 год. до 03.06.2018 год.

Цялата обява
О Б Я В Л Е Н И Е № 47/2017 г.

Обявено от Е.Нукова
Номер на дело: О Б Я В Л Е Н И Е № 47/2017 г.
Период на обявата: от 15.04.2019год. до 17 часа на 15.05.2019год

Цялата обява