Районен съд Ловеч

Новини на Районен Съд Ловеч


Семинар на тема: „Делба – фаза на извършване. Искове за наследство”

На 05.07.2019 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, ще се проведе регионално обучение на тема: „Делба – фаза на извършване. Искове за наследство“. Лектор на обучението ще бъде Светлана Калинова – съдия във Върховния касационен съд. На обучението са поканени за участие съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд Ловеч, съдии от Окръжен съд Ловеч.


Семинар на тема: „Павлов иск“

На 28.06.2019 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, ще се проведе регионално обучение на тема: „Павлов иск“. Лектор на обучението ще бъде Камелия Маринова – съдия във Върховния касационен съд. На обучението са поканени за участие съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд Ловеч, съдии от Окръжен съд Ловеч.


Посещение в Съдебната палата в гр. София

Във връзка с Ден на отворените врати на Районен съд – Ловеч, проведен на 16.04.2019 г. на тема „Децата, съдът и съдебната власт“, набраните средства от инициативата са предадени на Детски АРТ – клуб „Гея” при Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс гр. Ловеч. На 25.06.2019 г. двадесет и шест деца, участвали в инициативата, ще посетят Съдебната палата в гр. София.

Посещението включва обиколка из палатата, която ще се води от Нели Куцкова – съдия в Апелативен съд София и среща със Светла Димитрова – зам. председател на Върховния касационен съд и ръководител на Гражданска колегия. На съдия Димитрова децата ще поднесат картина.

Пътуването е организирано с подкрепата на Община Ловеч и Съюза на съдиите в България.


Семинар на тема: „Субсидиарно приложение на ГПК в НПК"

На 03.05.2019 г. в сградата на РС Ловеч, по съвместен проект с проект с Националния институт по правосъдието, се проведе регионално обучение на тема: „Субсидиарно приложение на ГПК в НПК". Лектор на обучението бе Татяна Грозданова - Чакърова – съдия при Окръжен съд София. В обучението се включиха съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд Ловеч, съдии от Окръжен съд Ловеч, прокурори от районните прокуратури в района на Окръжна прокуратура Ловеч.