Районен съд Ловеч

Назад
Проведен Ден на отворените врати на Районен съд - Ловеч
Денят бе посветен на хората с увреждания.
default.png

На 23.04.2018 г., в съдебната палата в гр. Ловеч, се проведе Ден на отворените врати на Районен съд - Ловеч. Денят бе посветен на хората с увреждания. На него присъстваха представители на следните организации на хора с увреждания: Клуб на инвалидите „Вароша“ – Ловеч; Клуб на инвалида с. Александрово; Клуб на инвалида с. Радювене; Клуб на инвалида с. Йоглав“; Клуб на инвалида ж. к. „Здравец“ гр. Ловеч; Съюз на инвалидите в България; Сдружение на инвалидите взаимопомощ; Сдружение на инвалидите „Уста Кольо Фичето“; Военно инвалидите. Представителите на изброените организации на хора с увреждания бяха запознати от Мария Шолекова – председател на Районен съд - Ловеч и Цветомира Велчева – съдия при Районен съд –  Ловеч с услугите, предоставяни от съда, възможностите за свободен достъп до тях и бъдещи инициативи на съда във връзка с хората с увреждания. В една от заседателните зали на Районен съд - Ловеч се проведе беседа по проблемите на хората с увреждания. Взе се решение инициативата да продължи за в бъдеще с провеждането на срещи в сградата на съда или извън нея по предварително договорени теми, вълнуващи обществото, свързани с дейността на съдилищата.