Районен съд Ловеч

Назад
Обучение на лица, изпълняващи функциите на връчители в района на Районен съд - Ловеч
във връзка с промени в Гражданско процесуалния кодекс /обн. в бр. 86 на ДВ от 27.10.2017 г./
default.png

На 01.06.2018 г., от 10,00 часа, в заседателната зала на Община - Ловеч, Районен съд - Ловеч организира обучение на лица, изпълняващи функциите на връчители в района на Районен съд - Ловеч във връзка с промени в Гражданско процесуалния кодекс /обн. в бр. 86 на ДВ от 27.10.2017 г./ в материята на призоваването. На обучението са поканени за участие лица, изпълняващи функциите на връчители при Окръжен съд - Ловеч, в населените места на територията на общините Ловеч, Угърчин и Летница, които не се обслужват от връчителите при Окръжен съд - Ловеч, към нотариусите, обслужващи района на Районен съд - Ловеч и към частните съдебни изпълнители, обслужващи територията на Окръжен съд - Ловеч. На участниците ще се предоставят материали достъпът до които ще бъде осигурен и на страницата на Районен съд -  Ловеч в рубриката „Полезно“, подрубрика „Връчване на документи“. Обучението ще бъде записано и качено в сайта на РС - Ловеч и излъчвано чрез УouTube канал.