Районен съд Ловеч

Назад
Семинар на тема „Дела с международен елемент по Семейния кодекс“
Лектор на обучението ще бъде Димитринка Гайнова – съдия при Окръжен съд Велико Търново
default.png

На 15.11.2018 г., в сградата на Районен съд Ловеч, по съвместен проект с Националния институт по правосъдието, ще се проведе регионално обучение на тема: „Дела с международен елемент по Семейния кодекс“. Лектор на обучението ще бъде Димитринка Гайнова – съдия при Окръжен съд Велико Търново. На обучението са поканени за участие съдии от районните съдилища в района на Окръжен съд Ловеч , съдии от Окръжен съд Ловеч и адвокати от Адвокатска колеги Ловеч.