Районен съд Ловеч

Назад
Годишното отчетно събрание
На 15.02.2018 т. /петък/, от 14,00 ч., в зала 105 на РС Ловеч
default.png

На 15.02.2019 г. /петък/, от 14,00 ч., в зала 105 на РС Ловеч, ще се проведе годишно отчетно събрание за дейността на Районен съд Ловеч за 2018 г. На събранието са поканени съдии, съдебни изпълнители, съдии по вписванията и съдебни служители в Районен съд Ловеч и гостите Янко Янев – Председател на Апелативен съд Велико Търново, Милена Вълчева – Председател на Окръжен съд Ловеч, Габриела Христова – Председател на Административен съд Ловеч, Цветомир Папурков – Районен прокурор на Районна прокуратура Ловеч и Милен Семков Маринов – директор на ОД на МВР Ловеч.