С Ъ Д И И

1. Мария Шолекова – Председател
2. Георги Христов– Съдия
3. Галя Маринова - Съдия
4. Йорданка Вутова - Съдия
5. Иванета Митова - Съдия
6. Наталия Райкова-Атанасова – Съдия
7. Ирена Рабаджиева - Съдия
8. Ивелина Йорданова - Съдия
9. Цветомира Велчева – Съдия
10. Светла Атанасова – Съдия изпълнител
11. Елеонора Нукова-Папуркова – Съдия изпълнител
12. Венета Василева-Минковска – Съдия по вписвания
13. Катя Добрева – Съдия по вписвания
Къде да ни намерите struktura
rs1 rs2 rs3